București, Sect. 2, Str. Vasile Lascăr, Nr. 5-7, etaj 1, Cam 31
office@amvsro.ro

Categorie: Business

Organizație profesională a medicilor veterinari care îşi desfăşoară activitatea în industria creșterii, sacrificării și procesării suinelor.