Str. Poiana Florilor nr. 15, et. 4, ap. 10 Sector 4 Bucuresti
0787.589.591
office@amvsro.ro

Categorie: Business

Organizație profesională a medicilor veterinari care îşi desfăşoară activitatea în industria creșterii, sacrificării și procesării suinelor.